VvE Flatgebouw Mesdaglaan 74-84 Arnhem

  Contactgegevens en informatie VVE Flatgebouw Mesdaglaan 74-84 ARNHEM

Bestuur


Bestuur
- Mw. S.D. Stückmann (Sabine), Mauvestraat 24 (bestuurslid)
- Dhr. M.J. Birner (Mike), Mesdaglaan 84-3 (bestuurslid)
- Dhr. E. van Doorn (Emile), Voermanstraat 43 (technische zaken)
- Dhr. F.W. Monshouwer (Fred), Rijnkade 36 (administrateur)

Taken bestuur

De VVE Flatgebouw Mesdaglaan 74-84 Arnhem (VVE Mesdaglaan) werkt met een eigen bestuur, bestaande uit vier bestuurders. Het bestuur van de VVE Mesdaglaan is belast met het bestuur van de vereniging en voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. De VVE Mesdaglaan heeft bepaalde bestuurstaken uitbesteed aan de administrateur en de technisch beheerder.